Start digitaal inschrijven bouwgrondzoekenden
Het inschrijven voor de wachtlijst bouwgrondzoekende vindt digitaal plaats. Inschrijven kan op onze website www.kavelsintubbergen.nl via de button ‘inschrijven wachtlijst bouwgrond’.  De kosten hiervoor bedragen 250 euro per dorpskern. Op de website www.kavelsintubbergen.nl is ook meer informatie over de inschrijving en de nieuwe uitgiftecriteria te vinden.

Op dinsdag 5 april om 9.00 uur start de inschrijving voor Albergen en op dinsdag 12 april om 9.00 uur start de inschrijving voor Geesteren.

Start uitgifte kavels
Als de plannen in de dorpskern onherroepelijk zijn, wordt gestart met de uitgifte voor het aanbod van een kavel. Dit wordt gedaan op basis van de volgorde van de plek op de wachtlijst. Tijdens de informatieavond wordt hierover meer informatie gegeven.

Informatieavond
Op de informatieavond wordt uitleg gegeven over het ruimtelijke plan, de openbare ruimte en de bouwmogelijkheden. Daarnaast geven wij ook informatie over de uitgifte van de kavels. Deze informatie gaat over de start van de uitgifte tot aan de uiteindelijke verkoop. De datum voor de informatieavond is nu nog niet bekend. Als dit duidelijk is, wordt dit gecommuniceerd.