In Vasse en Tubbergen wordt het woningaanbod uitgebreid. Om in aanmerking te komen voor een kavel is het van belang dat u zich digitaal inschrijft als bouwgrondzoekende.

Start digitaal inschrijven bouwgrondzoekenden
Het inschrijven voor de wachtlijst bouwgrondzoekende kan op onze website www.kavelsintubbergen.nl via de button ‘inschrijven wachtlijst bouwgrond’.  De kosten hiervoor bedragen 250 euro per dorpskern. Op de website www.kavelsintubbergen.nl is ook meer informatie over de inschrijving en de nieuwe uitgiftecriteria te vinden. Goed om te weten: het moment van de betaling en de inschrijving bepalen uw plek op de wachtlijst.

Wanneer start de inschrijving?
Per dorp start de inschrijving als bouwgrondzoekende op een ander moment. Het gaat om de volgende datums:

  • Dinsdag 14 juni om 9.00 uur start de inschrijving voor Vasse;
  • Dinsdag 28 juni om 9.00 uur start de inschrijving voor Tubbergen.

Start uitgifte kavels
Zodra er bouwplannen vanuit de gemeente in de dorpskern onherroepelijk zijn, wordt er gestart met uitgifte voor het aanbod van een kavel. Dit wordt gedaan op basis van de volgorde van de plek op de wachtlijst. Tijdens een informatieavond wordt hierover meer informatie gegeven.

Informatieavond
Op de informatieavond wordt uitleg gegeven over het ruimtelijke plan, de openbare ruimte en de bouwmogelijkheden. Daarnaast geven wij ook informatie over de uitgifte van de kavels. Deze informatie gaat over de start van de uitgifte tot aan de uiteindelijke verkoop. Momenteel zijn de datums voor de informatieavonden nog niet bekend. Zodra de datums zijn gepland worden deze gedeeld op de website www.kavelsintubbergen.nl.