De gemeenteraad heeft onlangs de Uitgifteregeling woningbouwkavels Tubbergen vastgesteld. Dit document vervangt de huidige in- en uitschrijfcriteria voor woningbouwkavels. De belangrijkste twee criteria die gewijzigd zijn ten opzichte van de huidige regeling zijn de...

Lees meer