De gemeente gaat 23 januari 2024 starten met de uitgifte van de bouwkavels in plan Manderveenseweg 70-72 in Manderveen. Het betreft 3 kavels voor een rijenwoning bestemd voor levensloopbestendige woningen voor senioren (55+).

Allereerst worden de kavels aangeboden aan senioren die op de wachtlijst bouwgrondzoekenden staat. Mochten de kavels dan nog niet allemaal verkocht zijn dan kunnen ook niet ingeschreven zich te zijner tijd melden voor een kavel. Hiervoor zal nog een nadere publicatie komen.