Kavels in Tubbergen

Stand van zaken toekomstige woningbouwontwikkeling

 Woningbouw in de gemeente Tubbergen

 

In de 9 verschillende dorpen binnen de gemeente zijn alle beschikbare woningbouwkavels nagenoeg uitgegeven. Dit wil niet zeggen dat er geen nieuwe mogelijkheden voor woningbouw meer komen. Er wordt momenteel volop gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe bestemmingsplannen voor woningbouw in alle 9 dorpen.

 

Fleringen

In dit dorp wordt momenteel een bestemmingsplan voorbereid voor een beperkt aantal seniorenwoningen op de huidige schoollocatie.

We verwachten dat het bestemmingsplan eerste helft 2023 onherroepelijk is waarna we de kaveluitgifte kunnen opstarten.

 

Harbrinkhoek

In dit dorp wordt momenteel een bestemmingsplan voorbereid voor ongeveer 20 woningen. Het plangebied sluit in zuidelijke richting aan op de laatste uitbreiding van het dorp, plan Dannenkamp. Het plan is bedoeld voor met name senioren, eventueel in geclusterde vorm met zorg en starters.

We hopen medio 2023 kavels uit te kunnen gaan geven.

 

Manderveen

Voor de huidige schoollocatie wordt een bestemmingsplan voorbereid om na verplaatsing van de school tot komen tot een zevental grondgebonden woningen voor met name senioren en aansluitend aan de meest recente uitbreiding van de kern wordt het bestemmingsplan Bessentuin voorbereid om te komen tot een bestemmingsplan voor 10 grondgebonden woningen voor met name starters.

We hopen medio 2023 kavels uit te kunnen gaan geven.

 

Geesteren

Voor de huidige schoollocatie wordt een bestemmingsplan voorbereid om naast vervangende nieuwbouw van de school ook te komen tot een achttal grondgebonden woningen.

We hopen eerste helft 2024 kavels uit te kunnen gaan geven

 

 

Verder is de gemeente in Langeveen wellicht voornemens door middel van transformatie tot woningbouw te komen. Zodra hierbij ontwikkelingen gemeld kunnen worden, gaan wij deze hier vermelden

 

Naast de gemeentelijke plannen zijn er ook particuliere ontwikkelaars die in de verschillende dorpen tot woningbouw willen komen. Onherroepelijke plannen zijn de Esch en Weleveld in Tubbergen. En in Albergen de locatie Zenderseweg 35.

Daarnaast zijn er plannen in voorbereiding in de dorpen Tubbergen, Albergen, Geesteren, Harbrinkhoek Mariaparochie en Vasse.

Zodra de gesprekken hierover met de gemeente tot planvorming leiden gaan we ook hierover op deze website mededeling doen.

 

Inloopavond plan Schoollocatie Manderveen

Inloopavond plan Schoollocatie Manderveen U bent van harte uitgenodigd voor een inloopavond op woensdag 10 april in de 'Huiskamer' te Manderveen. Tijdens deze bijeenkomst kunt u meer informatie ontvangen over het plan voor de 'Schoollocatie Manderveen'. Heeft u vragen...

Lees meer

Unieke kans op levensloopbestendig wonen in Manderveen

In Manderveen, op de voormalige locatie van café/restaurant Peddemors, staat de ontwikkeling van een reeks van drie levensloopbestendige woningen op het punt te beginnen. Wij delen met genoegen mee dat kavel 3 reeds is verkocht, maar er zijn nog twee kavels vrij voor...

Lees meer

Contact:

Gemeente Tubbergen
Raadhuisplein 1
7651 CV Tubbergen
Postbus 30
7650 AA Tubbergen

Openingstijden:

We werken op afspraak en zijn telefonisch bereikbaar op:


maandag t/m donderdag:  8:30  – 17:00

Vrijdag:     8:30  – 12:30


Telefoon – Mail

Tel. 0546-628000
Fax 0546-628111
Email kavels@noaberkracht.nl

Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter