OPENBARE RUIMTE     Veel gestelde vragen

Wie doet de aanleg van de noodzakelijke kabels en leidingen voor het huis?
Bij het bouwrijp maken komen de kabels en leidingen in de openbare weg te liggen. U of uw aannemer doet een verzoek aan de nutsbedrijven om uw woning aan te sluiten. Daarvoor worden kosten berekend.
Riolering
In elke wijk is riolering voor het vuilwater aangelegd. Hierop kunt u het vuile water lozen. De riolering is tot de perceelsgrens aangelegd. U moet de riolering zelf aansluiten vanaf de woning op deze put. Bij de gemeente kunt u opvragen waar het rioleringsputje exact ligt.
Inrit
Per woning wordt één inrit van maximaal 4 meter aangelegd. Als u de inrit aanlegt en deze sluit niet aan op de openbare weg omdat de wijk nog niet woonrijp is, dan kunt u de aanleg van een noodinrit bij de gemeente aanvragen. Ook kunt u de benodigde hoogte van de inrit bij de gemeente opvragen.

De gemeente legt het gedeelte vanaf de perceelsgrens tot de openbare weg aan als tijdelijke bestrating. Bij het woonrijp maken wordt deze noodbestrating verwijderd.

Wadi
De opvang van regenwater gebeurt in nieuwe wijken in wadi’s. U moet het regenwater afkomstig van uw perceel bovengronds aanbieden op de perceelsgrens. Het water loopt dan via de straat naar de wadi’s.
Wat is de noordkant en wat is de zuidkant van mijn kavel?
Op het kavelpaspoort staat een pijl. Die is altijd naar het noorden gericht. U kunt dan zien hoe de ligging van de woning en de tuin is.
Wanneer start het woonrijp maken?
Wanneer het bouwverkeer niet of nauwelijks gebruik meer hoeft te maken van een straat of buurt wordt de definitieve bestrating zo snel mogelijk aangelegd.
Hoe los ik hoogteverschillen met aangrenzende percelen op?
In nieuwbouwwijken komen soms natuurlijke hoogteverschillen voor. Het kan daarom voorkomen dat er hoogteverschillen tussen tuinen ontstaan. Deze hoogteverschillen moeten tuineigenaren zelf onderling oplossen. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden afhankelijk van het hoogteverschil.

Contact:

Gemeente Tubbergen
Raadhuisplein 1
7651 CV Tubbergen
Postbus 30
7650 AA Tubbergen

Openingstijden:

We werken op afspraak en zijn telefonisch bereikbaar op:


maandag t/m donderdag:  8:30  – 17:00

Vrijdag:     8:30  – 12:30


Telefoon – Mail

Tel. 0546-628000
Fax 0546-628111
Email kavels@noaberkracht.nl

Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter