Verhoging wettelijke rente per 1 januari 2023

Als u een kavel koopt van de gemeente moet u binnen een vooraf bepaalde periode de  akte passeren bij de notaris. Lukt het niet om binnen de genoemde termijn de akte te passeren dan moet er, volgens de algemene verkoopvoorwaarden, over de uitgestelde periode...

Start uitgifte bouwkavels Weemselerveld fase 4

De gemeente gaat 3 oktober 2022 starten met de uitgifte van de bouwkavels in plan Weemselerveld fase 4 te Albergen. Op basis van het overgangsrecht van de nieuwe uitgifteregeling worden eerst de belangstellenden van de nog bestaande wachtlijst voor een bouwkavel in...

Natuurinclusief bouwen

Extreme hitte, lange droge periodes en flinke regenbuien komen steeds vaker voor. Je kunt hier op inspelen door jouw huis en tuin water- en hitteproof te maken. Via de  link natuurvoorelkaar.nl  kun je handige tips en maatregelen vinden. Je kunt er maatregelen vinden...

Ontwikkeling plan Hutten 2 Geesteren

Ontwikkeling plan Hutten 2 Geesteren Met ingang van 2 september jl. ligt het ontwerpbestemmingsplan Hutten 2 voor de wettelijke termijn van 6 weken ter inzage. Als er geen zienswijzen worden ingediend, dan hopen we aan het einde van dit jaar het bestemmingsplan te...