Door de vele aanvragen in 2023 hebben we op dit moment geen budget meer beschikbaar voor nieuwe aanvragen. Als u op dit moment een aanvraag indient kunnen we u geen toewijzing verstrekken voor een starterslening. Een aanvraag aanhouden tot er budget beschikbaar is, is niet mogelijk. Op het moment dat er weer (voldoende) budget beschikbaar is zullen we dit bekend maken. Vanaf het moment dat er weer budget beschikbaar is kunnen aanvragen weer ingediend worden.