Het college van de gemeente Tubbergen wil graag bouwen voor verschillende doelgroepen met daarbij de focus op inbreidinglocaties. Omdat het woningbouwplan De Esch daar goed bij aansluit, heeft het college op 13 maart besloten om het voorontwerpbestemmingsplan inzake het woningbouwplan voor deze locatie vanaf 22 maart voor zes weken ter inzage te leggen.
Het plan voorziet in de bouw van 51 woningen voor verschillende doelgroepen. Dat betekent dat een groot aantal starters, doorstromers en senioren kunnen bouwen. Meer informatie vindt u  hier.
Het project wordt ontwikkeld door Aannemersbedrijf Steggink en Building Design Architectuur. Zij geven ook de kavels uit.