Ontwikkeling plan Hutten 2 Geesteren

Met ingang van 2 september jl. ligt het ontwerpbestemmingsplan Hutten 2 voor de wettelijke termijn van 6 weken ter inzage.

Als er geen zienswijzen worden ingediend, dan hopen we aan het einde van dit jaar het bestemmingsplan te kunnen vaststellen. Zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is, kunnen we starten met het bouwrijp maken en met de bouwkaveluitgifte.

We denken hier komend voorjaar mee te kunnen starten.

In februari 2021 zijn we van plan een informatieavond te houden. Tijdens deze avond wordt ingegaan op het proces van de kaveluitgifte en wordt uitleg gegeven over het bestemmingsplan, de bouwvoorschriften en de inrichting van de openbare ruimte.

Zoals eerder al is aangegeven, geldt er voor de kern Geesteren nog een (oude) wachtlijst van ingeschreven personen voor een bouwkavel. De personen op deze lijst mogen als eerste hun keuze voor een kavel doorgeven.

Deze lijst wordt momenteel opgeschoond: de mensen op deze lijst zijn of worden benaderd met de vraag of ze nog belangstelling hebben voor een bouwkavel. We hopen hiermee het doorlopen van de lijst tijdens de kaveluitgifte zo snel mogelijk te kunnen uitvoeren.

Na de informatieavond starten we met de kaveluitgifte. Eerst zullen de personen op de wachtlijst aangeschreven worden. Als deze personen hebben gekozen dan zullen we de uitgifte voor de restkavels openstellen. Geïnteresseerden kunnen dan hun voorkeurskavel(s) doorgeven.  Als er meer gegadigden zijn voor een kavel, dan wordt er geloot.

Er is in het bestemmingsplan Hutten 2 geen ruimte voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap; degenen die na de kaveluitgifte samen gaan bouwen, moeten na kaveltoekenning het bouwplan met elkaar bespreken.