De gemeente gaat 3 oktober 2022 starten met de uitgifte van de bouwkavels in plan Weemselerveld fase 4 te Albergen. Op basis van het overgangsrecht van de nieuwe uitgifteregeling worden eerst de belangstellenden van de nog bestaande wachtlijst voor een bouwkavel in Albergen in de gelegenheid gesteld om een bouwkavel af te nemen. Vervolgens starten we met het aanschrijven van de belangstellenden die op de nieuwe wachtlijst staan.

We zullen per ronde 10 belangstellenden van de wachtlijst aanschrijven.