De gemeente gaat starten met de uitgifte van de vier bouwkavels in plan Weemselerveld Zuid 3e fase te Albergen. Op basis van het overgangsrecht van de nieuwe uitgifteregeling worden eerst de belangstellenden van de nog bestaande wachtlijst voor een bouwkavel in Albergen in de gelegenheid gesteld om een bouwkavel af te nemen. Wanneer er daarna nog bouwkavels voor verkoop in aanmerking komen zal hierover conform de nieuwe uitgifteregeling worden gecommuniceerd.

 

De voor het kalenderjaar 2018 vastgestelde uitgifteprijzen zullen gelden totdat de reguliere verkoopprocedure (conform de nieuwe uitgifteregeling) is doorlopen. Wanneer er na het doorlopen van de reguliere verkoopprocedure nog bouwkavels beschikbaar zijn dan zal het voor het kalenderjaar 2019 vast te stellen grondprijsregime gelden.