De gemeenteraad heeft onlangs de Uitgifteregeling woningbouwkavels Tubbergen vastgesteld. Dit document vervangt de huidige in- en uitschrijfcriteria voor woningbouwkavels. De belangrijkste twee criteria die gewijzigd zijn ten opzichte van de huidige regeling zijn de wachtlijst en de uitgifte.

Wachtlijst

De wachtlijst komt te vervallen. Om in aanmerking te komen voor een kavel hoeft u dus niet langer ingeschreven te staan als bouwgrondzoekende.

Uitgifte

Het college van Burgemeester en Wethouders maakt vlak voordat de gemeente met de bouwkaveluitgifte begint de wijze van uitgifte van de bouwkavels bekend.  De uitgifteregeling woningbouwkavels Tubbergen kunt u hier vinden.